Recyklace vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme ve spolupráci se společností ASEKOL možnost jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory.
Výrobci a dovozci musí zajistit pro spotřebitele bezplatný tzv. zpětný odběr elektrozařízení nebo baterií a rovněž musí zajistit financování těchto činností. V zastoupení výrobců, dovozců a prodejců elektrozařízení tyto povinnosti plníme přes kolektivní systém ASEKOL.

Proč recyklovat?

Recyklace elektrozařízení a baterií šetří přírodní zdroje a omezuje zátěž životního prostředí. Ročně se v České republice vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká část z nich končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom se většina vysloužilých zařízení dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Odevzdáním spotřebiče zajistíte jeho ekologickou recyklaci.
Spotřebitel má v novém systému nakládání s elektrospotřebiči nebo s bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad ani do přírody na černé skládky!

Výrobek označený níže uvedeným symbolem nesmí skončit v komunálním odpadu nebo jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu), protože takové vysloužilé zařízení může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí.
Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.

Kde elektrozařízení odevzdávat?

Zpětně se odebírá každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jednak od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob (dále jen spotřebitelé). Podnikatelské subjekty mají právo po obsluze sběrného místa požadovat potvrzení o předání elektrozařízení ke zpětnému odběru (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, § 38, odst. 7).
  • zdarma ve sběrných místech sítě společnosti Asekol, viz: https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/
  • zdarma ve sběrných místech registrovaných na stránkách ministerstva životního prostředí, viz: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě nákupu nového elektrozařízení, můžete odevzdat zařízení podobného typu a použití (systémem kus za kus) na naší kamenné prodejně: Mostecká 2206/22, 58601 Jihlava

Recyklační poplatky v cenách

Všechny ceny uvedené na našem eshopu www.chilli-kolobezky.cz jsou již včetně všech poplatků za recyklaci elektrospotřebičů.